موسسه مبشران نور امید

برگزار کننده انواع اردوهای اسلامی

معاونت روابط عمومی و امور بین الملل

ستاد شهید حسن باقری

ستاد شهید حسن باقری

جهت ثبت نام در مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی، مقتل الشهدای فکه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ستاد شهید علی صیاد شیرازی

ستاد شهید علی صیاد شیرازی

جهت ثبت نام در مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی، مقتل الشهدای فکه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ستاد شهید برونسی

ستاد شهید برونسی

جهت ثبت نام در مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی، مقتل الشهدای فکه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

3983321

بازدید کننده

1720

نفر آموزش دیده

123
همایش برگزار شده
78

اردوهای برگزارشده