کمک به نیازمندان

کمک به نیازمندان

هم وطنان عزیز جهت مشارکت درکمک رسانی به خانواده های نیازمند و تهیه اقلام آن ها به ادامه مطلب مراحعه نمایند.

ستاد شهید عبدالحسین برونسی

ستاد شهید عبدالحسین برونسی

ویژه افرادی که قصد دارند به صورت انفرادی یا خانوادگی همراه با اتوبوس های تهیه شده توسط ستاد از تهران به مناطق راهیان نور اعزام شوند.

ستاد شهید علی صیاد شیرازی

ستاد شهید علی صیاد شیرازی

ویژه ارگان ها، ادارات و کاروان هایی که تعداد آن ها از یک دستگاه اتوبوس بیشتر است و قصد دارند به صورت اتوبوسی، مجموعه خود را به مناطق راهیان نور اعزام نمایند. جهت اطلاع از ریز برنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ستاد شهید قاسم سلیمانی

ستاد شهید قاسم سلیمانی

ویژه خانواده هایی که قصد دارند با برنامه هایی متفاوت از ستاد شهید باقری به مناطق راهیان نرو جنوب اعزام شوند. جهت اطلاعات از ریز برنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

3983321

بازدید کننده

1720

نفر آموزش دیده

123
همایش برگزار شده
78

اردوهای برگزارشده