بنام خدایی که همه را میبیند و نیاز همه را رفع میکند.

ستاد راهیان نور شهیدان صیاد شیرازی، حسن باقری و برونسی بر آن شده است که در این وحله حساس مبارزه با کرونا، به وظیفه انقلابی خود عمل کند و جهت تهیه اقلام بهداشتی و مایحتاج خانواده های شناسایی شده نیازمند تلاش نماید.

فلذا از تمام ملت ایران دعوت میشود در این پویش همگانی شرکت کنند و کمک های مالی خود را جهت تهیه اقلام مورد نیاز ارسال کنند.

شماره کارت و حساب جهت واریز کمک به محرومین در شرایط کرونایی کشور:

کارت
6273811094960009
حساب
3513-703-2887494-1
شبا
IR590630351370302887494001
بنام سید محمد هاشمی و سیدحسین نبوی

در این صفحه میتوانید از اقدام های انجام شده اطلاع کسب کنید.

هم وطنان عزیز توجه داشته باشند که با توجه به کمک های جمع آوری شده تعداد پنجاه بسته یک کیلویی گوشت تهیه و آماده سازی شد و به دست خانواده های نیازمند رسید.

هم اکنون کسانی هستند که نگاهشان به دستان شماست....