حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد هاشمی مدیرعامل موسسه مبشران نور و مسئول ستاد راهیان نور شهیدان صیاد شیرازی و حسن باقری و عبدالحسین برونسی در جلسه شورای هماهنگی اردویی موسسه مبشران نور آغاز ثبت نام اردوی زیارتی سیاحتی بازدید از سرزمین های خاموش را اعلام کرد.