ریاست محترم موسسه مبشران نور امید با اشاره به اهمیت و تاثیر برگزاری جلسات هم‌اندیشی  در رفع مشکلات راهیان نور 1400 

 تشکیل جلسه با مسوول ستاد راهیان نور شهید صیاد شیرازی و مسوول صوت یادمانها 

بازدید از قرارگاه ها و تشکیل جلسات با مسوولین ارتش برای برپایی بهتر برنامه معنوی راهیان نور 1400