شهید بابک نوری

188 ۰۵ دى ۱۴۰۰

موضوع روایت گری سید عباس عظیمی از بابک نوری : 

شهید حسین غفاری

89 ۰۵ دى ۱۴۰۰

روایت گری شهادت 
یکی از مسولین ارشد موسسه مبشران نور امید نحوه روایت گری خود را به شهادت شید حسین غفاری
 (۱۲۹۳-۱۳۵۳ش) اختصاص دادند

روحانی شیعیو از مبارزان علیه حکومت پهلوی  و از طرفداران امام خمینی بود. وی با تصویب انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید مخالفت کرد. 

 

ریاست محترم موسسه مبشران نور امید با اشاره به اهمیت و تاثیر برگزاری جلسات هم‌اندیشی  در رفع مشکلات راهیان نور 1400