شهید بابک نوری

793 ۰۵ دى ۱۴۰۰

موضوع روایت گری سید عباس عظیمی از بابک نوری : 

راهیان نور - غرب

163 ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

برای اطلاع از از نحوه ثبت نام راهیان نور شمال غرب 1401 از قسمت تماس با ما 
با روابط عمومی ستاد در ارتباط باشید . 

شهید حسین غفاری

375 ۰۵ دى ۱۴۰۰

روایت گری شهادت 
یکی از مسولین ارشد موسسه مبشران نور امید نحوه روایت گری خود را به شهادت شید حسین غفاری
 (۱۲۹۳-۱۳۵۳ش) اختصاص دادند

روحانی شیعیو از مبارزان علیه حکومت پهلوی  و از طرفداران امام خمینی بود. وی با تصویب انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید مخالفت کرد.